Well-organised

Orde en overzicht voor meer welzijn en efficiëntie

Orde op zaken in je omgeving

Om rust te krijgen in je hoofd helpt het om orde te scheppen in je omgeving.

Orde op zaken in je taken

Glipt de tijd door je vingers? Of heb je eerder een teveel aan tijd? Tijd is iets dat je kan 'besturen'.

Orde op zaken in je doelen en keuzes

Leven naar je doelen is één van de pijlers van geluk. Maar je doel kennen en er stapsgewijs naar toe werken, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Onlangs werd ik aangenaam verrast door een peuter van drie. Ze wees me de plaats voor de jassen, haalde een doos uit de bak met spelletjes en wist me te vertellen dat ze pas tv mocht kijken na het tandenpoetsen. Haar leven is al mooi gestructureerd en het werkt: huis opgeruimd, acties in volgorde gezet, kind goed in haar vel.

Moest je dit organisatievermogen wat kwijtgespeeld zijn of loop je tegen rommel, chaos, tijdverlies, onrust aan: contacteer me. Ik kom naast je staan en we zoeken samen naar manieren om orde en overzicht te creëren.

Want orde en overzicht leveren jou winst op: meer energie, meer tijd, meer welbevinden.