Over mij

Mijn professionele leven heeft een VOOR en een NA.

Voor het kantelpunt heb ik verschillende jobs uitgeoefend: lerares Latijn en Grieks, monitor-coach voor volwassenen met een arbeidshandicap, provinciaal coördinator van een vzw binnen de gehandicaptensector. Dat heeft me een grote bagage aan vaardigheden, kennis en flexibiliteit opgeleverd. Werken op maat, rekening houdend met de individuele situatie op elk vlak, is daardoor een sterkte geworden.

In 2011 heb ik het roer omgegooid. Na een toevallige, maar verhelderende opruimervaring,
heb ik gekozen voor het pad van zelfstandige professional organiser. 
Ik werk op meerdere terreinen:


Orde in het leven maakt gelukkiger.
Mij maakt het gelukkig om mijn steentje daaraan bij te dragen.