Over mij

Mijn professionele leven heeft een VOOR en een NA.

Voor het kantelpunt heb ik verschillende jobs uitgeoefend: lerares Latijn en Grieks, monitor-coach voor volwassenen met een arbeidshandicap, provinciaal coördinator van een vzw binnen de gehandicaptensector. Dat heeft me een grote bagage aan vaardigheden, kennis en flexibiliteit opgeleverd. Werken op maat, rekening houdend met de individuele situatie op elk vlak, is daardoor een sterkte geworden.

In 2011 heb ik het roer omgegooid. Na een toevallige, maar verhelderende opruimervaring,
heb ik gekozen voor het pad van zelfstandige professional organiser. 
Ik werk op meerdere terreinen:

  • Individuele begeleiding van mensen, aan huis of online
  • Vorming voor een groter publiek, door workshops te geven rond alle aspecten die te maken hebben met het organiseren van je huis, je werkplek, je administratie, je tijd.
  • De opleiding van professional organisers in spe bij het Centrum voor Avondonderwijs
  • Teamwork. Sinds 2016 werk ik samen met mijn collega Vinciane Steen. We werken workshops, lezingen, acties uit. Ook grote opruimwerken pakken we samen aan. 
    Meer info vind je op www.b-organised.be.

Latijn en Grieks geven deed ik graag. Maar mensen op weg helpen naar een grotere kwaliteit van leven door wat organisatie te brengen in ruimte en tijd misschien nog liever…

Kathleen Well-organised